We bundelen de krachten en geven de toekomst samen vorm.
​​​​​​​Ontdek de succesvolle samenwerkingen die BlueApp mogelijk maakt.

Nieuwe toepassingen voor slib van afvalwaterzuivering

Elke afvalwaterzuiveringsinstallatie brengt een nieuwe afvalstroom met zich mee: spuislib. Waterzuiveringsbedrijven laten spuislib meestal tegen betaling verwijderen. Binnen BlueApp wordt bestudeerd welke mogelijkheden er zijn om het slib te valoriseren. Er werd een innovatieve extractieprocedure op punt gesteld om EPS (extracellulaire polymere substanties) uit het slib te extraheren. Die EPS bestaan voornamelijk uit polysachariden en eiwitten, waardoor ze gebruikt kunnen worden in verschillende industriële applicaties.

CO₂-elektrolyzer

In de strijd tegen de opwarming van de aarde gaat er veel aandacht naar het omzetten van CO₂ in grondstoffen voor de chemische industrie. Een veelbelovende techniek is de CO₂-elektrolyzer. Aan de UAntwerpen werd alvast een schaalmodel ontworpen, dat we binnen BlueApp verder opschalen.
Ook onderzoeken we de beste manier om de elektrolyzer te commercialiseren.