Met de steun van

 

Combilogo

Onze expertise 

Onze expertise is gebaseerd op de sterke punten van de Universiteit Antwerpen en de lange geschiedenis van samenwerking met de industrie, andere onderzoeksinstellingen en overheidsinstanties.

 

Projecten

research

Membraantechnologie A-Membranes®

Meer
waterzuivering

Nieuwe toepassingen voor slib van afvalwaterzuivering

Elektrolyzer

CO₂-elektrolyzer

Wat mensen denken  

Bedrijven hebben niet altijd de mankracht of apparatuur om vernieuwende ideeën uit te werken. Bij BlueApp vind je die wel.

John Dejaeger
Ex-President BASF Antwerpen

BlueApp is er voor iedereen die wil bijdragen tot de duurzame chemie van de toekomst. Het is een plek waar bedrijven, onderzoekers en investeerders elkaar stimuleren en inspireren om te innoveren.

Quinten Van Avondt
BlueApp manager

De Universiteit Antwerpen wil een drijvende kracht zijn binnen innovatie-ecosystemen. BlueApp vervult die rol voor duurzame chemie en materialen.

Silvia Lenaerts
Rector Magnificus TU/e

Wat kan BlueApp voor jou betekenen?

Neem contact met ons op en bouw mee aan de chemie van de toekomst.

Combilogo

Met steun van het Europees Fond voor Regionale Ontwikkeling en het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen

BlueApp, open innovatie hub voor duurzame chemie van Universiteit van Antwerpen wordt financieel ondersteund door EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling met 1.570.295,93 miljoen euro. De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 3.140.591,85 miljoen euro.

De missie van BlueApp is om start-ups, bedrijven en expertise van de Universiteit van Antwerpen samen te brengen. Met EFRO project zullen we gespecialiseerde O&I infrastructuur verder ontwikkelen om multidisciplinaire samenwerkingen, opschaling en economische valorisatie in domein van duurzame chemie optimaal te ondersteunen.