Samen creëren we de chemie van de toekomst

BlueApp: pre-incubator voor duurzame chemie

Wil je samen met andere bedrijven en onderzoekers duurzame oplossingen voor de chemie uitwerken?

​​​​​​​Projecten

Cocreatie baant de weg naar duurzame chemie. Laat je inspireren door onze samenwerkingen.

Nieuwe toepassingen voor slib van afvalwaterzuivering

Elke afvalwaterzuiveringsinstallatie brengt een nieuwe afvalstroom met zich mee: spuislib. Waterzuiveringsbedrijven laten spuislib meestal tegen betaling verwijderen. Binnen BlueApp wordt bestudeerd welke mogelijkheden er zijn om het slib te valoriseren. Er werd een innovatieve extractieprocedure op punt gesteld om EPS (extracellulaire polymere substanties) uit het slib te extraheren. Die EPS bestaan voornamelijk uit polysachariden en eiwitten, waardoor ze gebruikt kunnen worden in verschillende industriële applicaties.

CO₂-elektrolyzer

In de strijd tegen de opwarming van de aarde gaat er veel aandacht naar het omzetten van CO₂ in grondstoffen voor de chemische industrie. Een veelbelovende techniek is de CO₂-elektrolyzer. Aan de UAntwerpen werd alvast een schaalmodel ontworpen, dat we binnen BlueApp verder opschalen.
Ook onderzoeken we de beste manier om de elektrolyzer te commercialiseren.

Wat mensen zeggen over BlueApp

Bedrijven hebben niet altijd de mankracht of apparatuur om vernieuwende ideeën uit te werken. Bij BlueApp vind je die wel.
John Dejaeger
BlueApp is er voor iedereen die wil bijdragen tot de duurzame chemie van de toekomst. Het is een plek waar bedrijven, onderzoekers en investeerders elkaar stimuleren en inspireren om te innoveren.
Quinten Van Avondt -
BlueApp manager
De Universiteit Antwerpen wil een drijvende kracht zijn binnen innovatie-ecosystemen. BlueApp vervult die rol voor duurzame chemie en materialen.
Silvia Lenaerts -
Vicerector Valorisatie en Ontwikkeling UAntwerpen