BlueApp is een open innovatiehub en technologieversneller voor duurzame chemie en materialen

Het idee van BlueApp ontstond aan de Universiteit Antwerpen in het kader van de innovatie- en valorisatieagenda van de onderzoeksinstelling. De kern van deze agenda is de verantwoordelijkheid en noodzaak van onderzoeksinstellingen om aanjagers te zijn van innovatie ecosystemen en de overdracht van uitgebreide kennis en expertise naar de samenleving mogelijk te maken. De ultieme ambitie is om het leven van mensen en ons milieu te verbeteren in de strijd tegen klimaatverandering.

Daarom initieerde de Universiteit Antwerpen BlueApp als incubator voor duurzame chemie en materialen. BlueApp ondersteunt de overgang naar een klimaatneutrale economie door samenwerkingsruimte aan te bieden en een synergie te creëren die innovatie bevordert.

Chemie research

BlueApp is de plek waar start-ups, ondernemers, industrie en onderzoekers komen om technologieën te ontwikkelen, op te schalen en te demonstreren die het potentieel hebben om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, hun impact te verkleinen en de snelle opwarming van de aarde af te wenden. BlueApp ondersteunt dit door de kloof te dichten tussen onderzoek op laboratoriumschaal en technologie op pilotschaal en de veelbelovende technologieën voor te bereiden op de markt.

Bij BlueApp zijn we er sterk van overtuigd dat samenwerking en gezamenlijke inspanningen op het gebied van duurzame chemie drijvende krachten zijn voor het bereiken van klimaatneutraliteit en de doelstellingen van de Europese Green Deal.

BA logo
ba

Strategische locatie voor uniek aanbod

BlueApp is gevestigd op de site BlueGate Antwerp, een klimaatneutraal bedrijvenpark waarvan de ligging unieke mogelijkheden biedt op het vlak van bereikbaarheid en logistiek.

Antwerpen is de economische motor van Vlaanderen. Het herbergt de wereldhaven Antwerpen-Brugge en de tweede grootste chemische cluster die een van de motoren zijn van de Vlaamse (en Belgische) economie en veel bijdragen tot het succes en de welvaart. De centrale ligging van Antwerpen met gemakkelijke toegang tot industriële hotspots in de buurlanden en de grote lokale productie van chemicaliën maakt het een place to be voor chemische bedrijven wereldwijd.

Infrastructuur

BlueApp is een gebouw uitgerust met laboratoria voor disciplines die betrokken zijn bij duurzame (bio)chemische processen voor de productie, behandeling of analyse van (bio)materialen, gassen en vloeistoffen en een unieke proefhal.

Bij BlueApp maken we opschaling van duurzame en innovatieve technologieën mogelijk door infrastructuur aan te bieden aan industrie, kleine bedrijven en start-ups. De focus ligt hierbij op het overbruggen van de kloof tussen TRL 3 en TRL 6-7.

Naast deze activiteiten verzorgen we ook end-to-end analyses op maat van verschillende materialen in onze multidisciplinaire labo's uitgerust met state-of-the-art instrumenten en ontworpen door onderzoeksgroepen van de Universiteit Antwerpen.

Dit soort faciliteiten waar infrastructuur ter beschikking wordt gesteld van jonge bedrijven op het gebied van duurzame chemie en materialen is nog steeds schaars in Europa, terwijl ze tegelijkertijd van vitaal belang zijn voor de vooruitgang van duurzame technologieën en hun snellere commercialisering op de markt. Dit maakt de unique selling proposition van BlueApp nog meer gewaardeerd in het landschap van de concurrerende chemische industrie.

BA entrance

BlueApp in cijfers:

beloftevolle projecten stromen in 2021 door naar BlueApp
onderzoeksgroepen zetten in op duurzame chemie en materialen
vierkante meter laboruimte om innovatieve ideeën te verbeteren

Ons team

team

Cindy De Plukker - laborante Milieulaboratorium
Sofie Houtmeyers, dr. - teammanager Milieulaboratorium
Prof. Patrice Perreault - hoofddocent & ontwikkelaar BlueApp technologie
Janne Spanoghe, dr. - operations manager
Quinten Van Avondt - BlueApp manager
Maja Vuckovic - business developer