BlueApp: open-innovatiehub voor duurzame chemie en materialen.

Universiteit Antwerpen als drijvende kracht in innovatie

Antwerpen is de economische sterkhouder van Vlaanderen. Dat heeft de stad te danken aan haar wereldhaven, de tweede grootste chemiecluster en een sterke creatieve sector, maar vooral aan de gezamenlijke ambitie om door middel van innovatie de regio te laten groeien.

De Universiteit Antwerpen ziet zichzelf als drijvende kracht voor innovatie. Enerzijds door goed opgeleide mensen af te leveren; anderzijds door in te spelen op de specifieke noden van het innovatie-ecosysteem waarin de universiteit is ingebed.

De De Universiteit Antwerpen zet in op drie valorisatiedomeinen: 

  1. duurzame chemie en materialen 
  2. grootstedelijkheid, smart cities, mobiliteit en logistiek 
  3. vaccinatie, infectieziekten en omgevingsgezondheid 

Binnen elk van die domeinen komt een pre‑incubatiestructuur om de valorisatie van kennis en ideeën te ondersteunen en te versterken. Voor duurzame chemie is dat BlueApp. Binnen die open-innovatiehubs kunnen onderzoekers en bedrijven samen aan innovatieprojecten werken en trainingsprogramma’s volgen.

Chemie research
Blue Gate Antwerp

Unieke locatie: Blue Gate Antwerp

De haven van Antwerpen is als thuisbasis van de tweede grootste chemische cluster ter wereld één van belangrijkste motoren van de Vlaamse en Belgische economie. Zijn centrale ligging met toegang tot industriële kerngebieden in naburige landen en grootschalige lokale productie van chemicaliën maken van Anwerpen een internationaal aantrekkelijke hotspot voor chemische bedrijven.

Het eco-effectieve bedrijventerrein Blue Gate Antwerp, nauw gelinkt aan de stad, de haven, de universiteit en de Maritieme Campus van Antwerpen, zal het kloppend hart van innovatie in duurzame chemie vormen.

BlueApp neemt er zijn intrek in een gebouw uitgerust met laboratoria geschikt voor de aanmaak, behandeling en analyse van (bio)materialen, gassen en vloeistoffen. We zullen er enerzijds toegepast onderzoek voeren samen met industriële partners, en anderzijds producten en processen ontwikkelen om tot een licentie- of investeringsovereenkomst te komen.

In het gebouw zal ook een vaste onderzoeksgroep aanwezig zijn. Die zal inzetten op de procesintensificatie van de (bio)chemische processen, en dat op een TRL-niveau (Technology Readiness Level) van 3 tot 6. Centraal staat de samenwerking met onderzoeksgroepen van de De Universiteit Antwerpen én met andere (inter)nationale kennisinstellingen. 

Door BlueApp te vestigen op de site van Blue Gate Antwerp groeit er een uniek innovatie-ecosysteem rond duurzame chemie dat de toekomst van de regio en de samenleving mee zal vormgeven. BlueApp groeit op die manier uit tot een belangrijke schakel in onze duurzame samenleving.

BlueApp in cijfers:

6

beloftevolle projecten stromen in 2021 door naar BlueApp

15

onderzoeksgroepen zetten in op duurzame chemie en materialen

2500

vierkante meter laboruimte om innovatieve ideeën te verbeteren

Team

Prof. Patrice Perreault

Hoofddocent & BlueApp technologieontwikkelaar


Binnen BlueApp zal Prof. Patrice Perreault technologie-ontwikkelaars begeleiden in hun prototyping
en schaalvergrotende/verkleinende behoeften om zo de technologische risico's die gepaard gaan met
hun zoektocht naar vermarkting tot een minimum te beperken. Om de prestaties van het voorgestelde
proces te maximaliseren en tegelijkertijd de voetafdruk (massa en energie) tot een minimum te
beperken, zullen procesintensiveringsprincipes het ontwerpproces sturen. Prof. Perreault vertrouwt
op een combinatie van computationele vloeistofdynamica (CFD), alsook op state-of-the-art en
innovatieve experimentele karakteriseringsinstrumenten voor het ontwerp en de schaalvergroting van
reactoren.

Quinten Van Avondt

BlueApp Manager


Quinten Van Avondt studeerde af als bio-ingenieur aan de Universiteit van Antwerpen en de KULeuven en behaalde een bijkomend diploma in management aan Vlerick Business School. Hij bouwde ervaring op in productmanagement, business development en de do's en don'ts in een universitaire spinoff. In zijn vrije tijd geniet hij van fietsen, gevolgd door lekker eten en een stukje cultuur. Binnen BlueApp beantwoordt Quinten al uw vragen over mogelijke samenwerkingen en de diensten van de pre-incubator. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering en ondersteunt bedrijven, onderzoekers en investeerders bij het zoeken naar innovatieve oplossingen op het gebied van duurzame chemie. Zin om te brainstormen over gekke businessmodellen of disruptieve financiële planning? Laat gerust iets weten!