Luchtverontreiniging

Volgens de OESO is luchtverontreiniging 's werelds grootste milieurisico voor de gezondheid en de belangrijkste oorzaak van vroegtijdige sterfte. Luchtverontreiniging vormt een bedreiging voor mensen overal ter wereld. Dit is vooral het geval in de sterk geconcentreerde stedelijke gebieden waar de luchtkwaliteit over het algemeen lager is. Naast de schadelijke effecten op de menselijke gezondheid heeft een slechte luchtkwaliteit ook een negatief effect op ecosystemen, bedreigt het de biodiversiteit en schaadt het de bodemkwaliteit, waardoor het landgebruik wordt beïnvloed.

Een van de belangrijkste resultaten van de Europese Green Deal is het actieplan om de luchtverontreiniging tegen 2030 terug te dringen. Hoewel er aanzienlijke vooruitgang is geboekt op weg naar de 2030-doelstellingen, met name wat betreft de verontreiniging door pesticiden, antimicrobiële stoffen en zwerfvuil op zee, is de verontreiniging door geluid, nutriënten en afval nog zeer beperkt.

Met de focus op het creëren van sociaaleconomische meerwaarde voor burgers, het bedrijfsleven en de academische wereld op regionaal, Europees en internationaal niveau, kunnen we erin slagen de opgelegde doelstellingen te halen en betere oplossingen aan te dragen die de verontreiniging zullen doen afnemen.

Earth Rise BioWAVE UAntwerpen
Gezond lucht

Blue App werkt aan zuivere lucht  

De Universiteit Antwerpen doet onderzoek naar luchtvervuiling maar ondersteunt ook bedrijven bij het vinden van oplossingen en het implementeren van nieuwe technologieën die de schadelijke effecten van luchtvervuiling op de menselijke gezondheid verminderen. Steunend op deze expertise heeft BlueApp een gespecialiseerd labo met high-end apparatuur waar we u kunnen helpen om oplossingen te vinden voor uw product. Bezoek ons Environmental lab voor meer informatie.

Technologieën

 

Wat kan BlueApp voor jou betekenen?

Neem contact met ons op en bouw mee aan de chemie van de toekomst.