CO2-emissies

De uitstoot van CO2 is de belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering. Hoewel CO2 van nature aanwezig is in de atmosfeer als onderdeel van de koolstofcyclus van de aarde, hebben menselijke activiteiten deze cyclus sterk verstoord. Dit resulteert in buitensporige hoeveelheden CO2 in de atmosfeer die niet kunnen worden verminderd door middel van natuurlijke reservoirs zoals bossen en de bodem. Menselijke activiteiten die bijdragen tot de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen zijn meestal afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen voor vervoer, industrie, elektriciteit en landgebruik. Hoewel het verbruik van fossiele brandstoffen door de eeuwen heen heeft geleid tot betere levensomstandigheden en een toename van de welvaart, staan we nu voor de uitdaging van een overgang naar een groenere en circulaire economie.

Om de overgang naar een koolstofneutrale samenleving te versnellen, heeft de Europese Commissie de Europese Green Deal aangenomen. Dit is een reeks verschillende beleidsmaatregelen die erop gericht zijn de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 55% te verminderen en van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken.

Lucht als grondstof
pilothall

Koolstofrecyclage bij BlueApp 

Koolstofafvang en -gebruik (CCU) wordt beschouwd als een van de belangrijkste hefbomen om koolstofneutraliteit te bereiken. Geologische vastleggingsprocessen en afscheidingen zijn enkele van de processen die de CO2-concentratie in de atmosfeer kunnen minimaliseren. Even belangrijk zijn nieuwe, economische manieren om CO2 om te zetten in producten met een hoge toegevoegde waarde, die kunnen worden verwerkt tot chemicaliën en brandstoffen. Dit zou het mogelijk maken de koolstofcyclus te sluiten en de volledige verschuiving van een lineaire naar een circulaire economie te versnellen.

Bij BlueApp zijn start-ups gevestigd die oplossingen voor koolstofbeheer ontwikkelen en zich richten op het gebruik van CO2 als grondstof en de recyclage van plastics. Dankzij onze unieke infrastructuur en de ervaren expertise van de Universiteit Antwerpen kunnen zij hun technologieën op grotere schaal valideren en naar de markt brengen.

Technologieën

Om meer te weten over technologieën op het gebied van koolstofrecycling, gaat u naar technologieën.

Wat kan BlueApp voor jou betekenen?

Neem contact met ons op en bouw mee aan de chemie van de toekomst.