Thermokatalyse

Katalyse is het proces waarbij de snelheid van een chemische reactie wordt verhoogd door toevoeging van een stof die katalysator wordt genoemd. Thermokatalyse werkt door gebruik te maken van een temperatuurgradiënt om de katalysator te activeren en de reactiesnelheid te verhogen. De temperatuurgradiënt kan worden opgewekt door verschillende bronnen, zoals zonlicht, elektriciteit of warmte.

Enkele toepassingen van thermokatalyse zijn het genereren van waterstofperoxide, watersplitsing en organische synthese.

image

Hydrogen lab

BlueApp huisvest een onderzoeksgroep van de Universiteit Antwerpen met een brede expertise in thermokatalytische processen en het waterstofdomein. Hier worden oplossingen ontwikkeld voor de procesintensificatie van de chemische sector (elektrificatie en het gebruik van centrifugale velden), met een bijzondere nadruk op duurzame waterstofproductie en -opslag. De uitdagingen voor een duurzame waterstofproductie en -opslag worden aangepakt via:

  • combinatie van elektrificatie (power-to-heat)
  • procesintensivering (het gebruik van centrifugale velden bij fluïdisatie)
  • en thermokatalytische processen

Hydrogen Lab ontwikkelt biomethaan- en biogasomzetting in waterstof- en syngasprocessen, alsook energiedichte oplossingen voor de opslag van waterstof (in hydraten, chemische dragers en vloeibare organische waterstofdragers). De met Hydrogen Lab ontwikkelde oplossingen variëren van laboratorium- tot pre-pilotschaal.

Deze technologie wordt gebruikt in deze domeinen

Wat kan BlueApp voor jou betekenen?

Neem contact met ons op en bouw mee aan de chemie van de toekomst.