Water als grondstof

Water is ongetwijfeld een van de kostbaarste grondstoffen op onze planeet. Enerzijds is de toegang tot veilig water een van de grootste maatschappelijke uitdagingen en neemt alleen maar toe als gevolg van de klimaatverandering. Anderzijds legt het verbruik van water door menselijke activiteiten ook een aanzienlijke druk op de grond- en oppervlaktewatervoorraden en kan het leiden tot een afname van de watervoorraden en de kwaliteit van het beschikbare water voor mens en natuur.

In Vlaanderen is de beschikbaarheid van water al laag door een combinatie van hoge bevolkingsdichtheid en een relatief beperkte aanwezigheid van oppervlakte- en grondwater. Dit wordt nog verergerd door extreme weersomstandigheden en droogteperiodes die de laatste jaren vaker voorkwamen. Binnen de industrie heeft de chemische sector het grootste aandeel in het totale industriële waterverbruik (ook exclusief koelwater). Aangezien Vlaanderen een van de grootste chemische clusters ter wereld herbergt, verhoogt dit de druk op de toch al kwetsbare waterbronnen. De Vlaamse regering heeft daarom beslist om via de Blue Deal te investeren in nieuwe oplossingen en acties. Het doel van de Blue Deal is het ondersteunen van nieuwe initiatieven die onder meer circulair watergebruik mogelijk maken en stimuleren.

image
WaterKans logo

Milieuanalyse lab

BlueApp biedt oplossingen voor bedrijven via een laboratorium dat gespecialiseerd is in diverse chemische analyses. Zo leren we de samenstelling van jouw afvalstroom kennen en kunnen we een oplossing bieden voor jouw watergerelateerde uitdaging. Lees verder hoe Milieulaboratorium uw bedrijf kan helpen. 

 

Technologieën

 

Wat kan BlueApp voor jou betekenen?

Neem contact met ons op en bouw mee aan de chemie van de toekomst.