BlueApp
De Antwerpse regio internationaal profileren als de réferentie voor duurzame chemie: dat is de ambitieuze doelstelling van BlueApp. Op donderdag 4 mei opende de innovatiehub op het bedrijventerrein Blue Gate Antwerp officieel de deuren.
15 mei 2023

BlueApp matcht onderzoekers en bedrijven

De Antwerpse regio internationaal profileren als de réferentie voor duurzame chemie: dat is de ambitieuze doelstelling van BlueApp. Op donderdag 4 mei opende de innovatiehub op het bedrijventerrein Blue Gate Antwerp officieel de deuren.

De Antwerpse haven herbergt de tweede grootste petrochemische cluster van de wereld. Economisch van levensbelang, maar de industrie heeft ook een zware ecologische voetafdruk. Dat moet veranderen en BlueApp zal daar een belangrijke rol in spelen. Met de steun van onder meer Port of Antwerp-Bruges, stad Antwerpen, provincie Antwerpen en essenscia wil de Universiteit Antwerpen BlueApp uitbouwen tot hét referentiecentrum van de duurzame chemie.

BlueApp wil een matchmaker zijn tussen onderzoekers en bedrijven. BlueApp wil samen met haar partners een ecosysteem uitbouwen, om zo de grote uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld aan de klimaatverandering en aan de energietransitie. De innovatiehub zal bedrijven de kans geven om hun projecten te ontplooien.

Silvia Lenaerts
Rector van de Eindhoven University of Technology (TU/e); voormalige vicerector van de Universiteit Antwerpen
Rondleiding

Volledige cyclus doorlopen

BlueApp, een project waarin 20 miljoen euro geïnvesteerd werd, focust op vier domeinen. Het hergebruik van water in de industrie is een eerste topic: schaarste en vervuiling zijn een probleem. Er zal ook gewerkt worden rond de recyclage van kool- en stikstof. Via plasmatoepassingen en elektrochemie wordt onderzocht hoe er waardevolle stoffen van gemaakt kunnen worden. In BlueApp zal tenslotte ook worden gewerkt rond waterstofopslag en -distributie, en rond luchtzuivering.

Vandaag zijn al enkele bedrijven actief in BlueApp. Het gaat onder meer om de universitaire spin-offs Oxylum en D-CRBN. In het najaar strijkt ook het Franse Fairbrics er neer. Die scale-up werkt aan een procedé om afgevangen CO2 om te zetten naar polyester, dat vervolgens gebruikt kan worden voor de productie van kleding. In 2024 zullen er vermoedelijk 100 tot 150 mensen in de innovatiehub werken.

Afscheid vice-rector Silvia Lenaerts

Tijdens de officiële opening van BlueApp nam de Universiteit Antwerpen afscheid van Silvia Lenaerts. De hoogleraar aan de Faculteit Wetenschappen, oprichtster van de Onderzoeksgroep Duurzame Energie- en Lucht- en Watertechnologie (DuEL) en vice-rector Valorisatie & Ontwikkeling, werd op 15 mei de nieuwe rector magnificus van de Eindhoven University of Technology.

het gebouw