Ronny Blust WaterKans
Onderzoek naar de waterkwaliteit en waterdiagnose is het onderwerp van de onderzoeksgroep Sphere van de UAntwerpen, onder leiding van professor Ronny Blust.
25 april 2022

Uit een rapport van Statistiek Vlaanderen en de Vlaamse Millieumaatschappij uit 2021 blijkt dat het drinkwater in Vlaanderen van uitstekende kwaliteit is (De Standaard, 2021). Om proper water te blijven garanderen, zijn twee zaken onontbeerlijk:

  • het opstellen van strenge waternormen
  • onderzoek naar de waterkwaliteit

Dit geldt ook voor de industrie, die bij bepaalde processen moet kunnen rekenen op water van een zekere kwaliteit.

Sphere

Onderzoek naar de waterkwaliteit en waterdiagnose is het onderwerp van de onderzoeksgroep Sphere van de UAntwerpen, onder leiding van vicerector onderzoek prof. Ronny Blust. Sphere staat voor 'Systemic Physiological & Ecotoxicological Research'.

Aan deze onderzoeksgroep gebeurt er fundamenteel en toegepast onderzoek naar onder andere de effecten van milieuverontreiniging op de gezondheid van organismen, populaties en gemeenschappen. De studies hebben verschillende toepassingen in de milieudiagnostistiek. Concreet wil dit zeggen dat er gekeken wordt naar kwaliteitscriteria voor water.

Diagnostische toolbox

Vanuit de industrie krijgt de onderzoeksgroep van Ronny Blust vragen in verband met de waterkwaliteit. Het Sphere lab zal daarom binnen BlueApp een diagnostische toolbox ontwikkelen om bedrijven te helpen een toxiciteitsanalyse te kunnen uitvoeren. Vicerector Ronny Blust licht toe:

Eerst identificeren we waar probleem zich exact manifesteert. Vaak heb je te maken met een toxische cocktail. Deze mengseltoxiciteit maakt dat verschillende stoffen samen mogelijk een ander effect hebben dan de optelsom van de individuele stoffen. Dit is vaak nog moeilijk te begrijpen. Een diagnostische toolbox moet bedrijven helpen hun effectieve waterkwaliteit te meten. Als onderzoeksgroep krijgen we nu bijna wekelijks vragen vanuit bedrijven. Dat was 10 jaar geleden nog niet het geval.

Ronny Blust
Professor biologie, UAntwerpen

Leerstoel Water-link

UAntwerpen en Water-link, de grootste drinkwaterproducent in Vlaanderen, bundelden hun krachten voor nog zuiverder drinkwater. De leerstoel bracht een aantal onderzoeksdisciplines samen om beter de mogelijke risico’s op vlak van drinkwaterkwaliteit in kaart te brengen:

  • chemische screening van drinkwater
  • ecotoxicologie
  • risicoperceptie - en communicatie

Water-link voert routinecontroles uit in het laboratorium, op basis van een plan dat wordt opgelegd door de wet. Maar Water-link wil meer weten dan dit. In de toekomst gaat het heel belangrijk zijn om de ecotoxicologische zaken te leren kennen. Professor Blust en zijn team zijn hier erg bedreven in, er zit dus een mooie samenwerking in de pijplijn.

Pieter Joos
Verantwoordelijke onderzoek en ontwikkeling, Water-link

Water-link en BlueApp

Water-link stelt heel wat apparatuur ter beschikking op de site van BlueApp. Zo kunnen bedrijven en onderzoeksgroepen gebruik maken van de modernste apparaten om diagnoses uit te voeren.

We hebben zes analytisch-chemische apparaten geselecteerd die de meeste milieuproblemen kunnen identificeren. Met deze zes apparaten kunnen we quasi elke vraag die in BlueApp gesteld gaat worden, oplossen. Deze vragen kunnen zowel komen uit de industrie, als uit onderzoeksgroepen.

Pieter Joos
Verantwoordelijke onderzoek en ontwikkeling, Water-link

De instrumenten worden overgedragen aan de UAntwerpen. Al zal er voor de bediening van de apparatuur gerekend kunnen worden op de expertise van Water-link. Zo ontstaat er een echte samenwerking en synergie.

Wil je weten:

  • wat er allemaal in je afvalwater zit?
  • welke stoffen je moet verwijderen?
  • welke je misschien kan hergebruiken?

Dan kan BlueApp voor jou een analyse uitvoeren en de juiste oplossingen aanreiken.