Piloothal BlueApp
Heeft u een concrete bedrijfsvraag waarvoor een innovatief project een oplossing kan bieden? Dan hebben we goed nieuws. In samenwerking met toponderzoekers kan u in onze gloednieuwe technologie-accelerator, BlueApp, terecht om een project op te starten. Nog beter nieuws: BlueApp zal het project financieren! Klinkt dit als muziek in uw oren? Lees dan zeker verder.
6 december 2021

Relanceplan 'Vlaamse Veerkracht' en BlueApp

In het kader van het Vlaamse relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’, krijgt BlueApp een subsidie om labo infrastructuur te bouwen. Deze subsidie omvat tevens budget voor 5 Proof of Concept projecten (PoC). In het licht van deze call plannen we tegen de opening van BlueApp (voorjaar 2022) al enkele concrete samenwerkingen tussen de universiteit en bedrijven op te starten. Om dit te kunnen doen, hebben we uw hulp nodig.

BlueApp heeft als doel technologie te demonstreren en de samenwerking tussen bedrijven en UAntwerpen te versterken. We focussen hierbij op duurzame chemie in de ruime zin van het woord, maar voor deze call zijn we specifiek op zoek naar projectvoorstellen binnen de domeinen ‘Gezonde lucht’ en ‘Lucht als grondstof’.

Projecten in twee domeinen

Gezonde lucht

Innovatieve technologieën en materialen voor een goede binnen- en buitenluchtkwaliteit. Dit betreft het zuiveren van een brede waaier aan contaminanten zoals fijn stof, O3, VOCs tot micro-organismen alsook het vermijden of verminderen van de emissie van deze polluenten.

Lucht als grondstof

Het recupereren van CO2, stikstof en andere componenten uit de lucht en het omzetten van de verkregen afvalstromen in nieuwe grondstoffen om op die manier circulaire systemen op te bouwen.

Praktische details en survey

  • Survey: Voordat we de PoC call lanceren willen we met een survey peilen naar uw interesse en ideeën. 
  • Live workshop: Op 18 januari brengen we u samen met onderzoekers en andere bedrijven om via verschillende formats de kruisbestuiving tussen de onderzoeks- en bedrijfswereld te stimuleren. Dit is ook de kick-off voor de call
  • Indiendatum: in de loop van maart zodat we de projecten kunnen toekennen ten laatste in april.
  • Budget: De onderzoekers krijgen vanuit het relanceplan een budget van €100k. Van de bedrijven verwachten we een totale bijdrage van €25k (in kind of in cash)
  • Looptijd: één jaar

Hou dus zeker 18 januari tussen 13u en 17u vrij in uw agenda en vul de survey in (klik hier of vind de link onderaan dit bericht).
We kijken uit naar uw feedback!