WaterKans logo
Naar aanleiding van de naderende opening van BlueApp lanceren wij een gloednieuwe podcastreeks 'WaterKans'. Hierin nemen we u mee naar de interessante wereld van water, één van de prioritaire thema’s binnen BlueApp.
4 april 2022

Water doet huishoudens draaien, landbouw bloeien en industrie produceren. Maar er zijn ook uitdagingen:

  • De waterschaarste in België is quasi even groot als in Marokko en Mexico. Hoe raken we ons (regen)water minder snel kwijt?
  • Het blijft moeilijk om mensen te overtuigen om kraantjewater te drinken. Hoe veranderen we de perceptie?
  • Circulair waterbeleid staat in veel bedrijven nog in de kinderschoenen. Hoe versnellen we dit proces?

Het zijn slechts enkele voorbeelden van wicked water problems waarop experten uit verschillende onderzoeksdomeinen binnen de Universiteit Antwerpen, en daarbuiten, antwoorden zoeken. In de podcastreeks 'WaterKans' laten we deze experts aan het woord over de meest actuele uitdagingen, alsook over hun onderzoek en oplossingen.

? Luister nu via Spotify, Apple Podcasts, DS Podcast-app en Google Podcasts.

Valorisatie

De Universiteit Antwerpen wil natuurlijk dat deze nieuwe inzichten de maatschappij en de industrie bereiken. Daarom probeert de Universiteit haar (water)onderzoek maximaal te valoriseren. In de podcastreeks legt vicerector Silvia Lenaerts het als volgt uit:

Met valorisatie bedoelen we meerwaardecreatie, zowel in de maatschappelijke als de financiële betekenis van het woord. Wij willen ons inzetten voor een betere en aangenamere samenleving. Valorisatie gebeurt door mensen, politici, bedrijven, studenten en onderzoekers samen te brengen. Daarom is BlueApp zo belangrijk.

Prof. Silvia Lenaerts
Vicerector valorisatie, UAntwerpen

BlueApp, innovatiehub aan de Schelde

BlueApp, de innovatiehub voor duurzame chemie aan de Schelde, neemt deze verbindende rol tussen universiteit en industrie op zich. Peter Hellinckx erkent het belang van dergelijke ecosystemen:

In BlueApp brengen we een groep experts met verschillende visies op hetzelfde applicatiedomein samen. Dat geeft andere inzichten en goede discussies. Met goede discussies maak je het verschil op de lange termijn. Dit zien we ook in The Beacon gebeuren.

Prof. Peter Hellinckx
Computerwetenschapper en expert artificiële intelligentie, UAntwerpen

BlueApp is er voor iedereen die wil bijdragen aan de duurzame chemie van de toekomst. Het is een plek waar bedrijven, onderzoekers en investeerders elkaar stimuleren en inspireren om te innoveren.

Quinten Van Avondt
Valorisatiemanager bij BlueApp