Siegfried Vlaeminckx - UAntwerpen BlueApp
BlueApp heeft als doel de brug te slaan tussen het onderzoek aan de Universiteit Antwerpen en de industrie. Een concreet voorbeeld hiervan is de BioCatcher, ontwikkeld door het onderzoeksteam van professor Siegfried Vlaeminck.
19 april 2022

Nutriëntenbeheer

Professor Siegfried Vlaeminck maakt deel uit van de UAntwerpen-onderzoeksgroep DuEL (Duurzame Energie- en Lucht- en Watertechnologie). Zijn onderzoeksteam tracht de spanningen in de nexus nutriënten-energie-water te verlichten door zich toe te leggen op biotechnologie voor nutriëntenbeheer.

Met nutriënten bedoelen we stikstof en fosfor. Dat zijn belangrijke voedingsstoffen voor planten en algen. Als die in het milieu geloosd worden, ontstaat er een zuurstoftekort. Als gevolg daarvan zullen er vissen sterven. In Vlaanderen hebben we een problematiek van te veel nitraat in het milieu. Aan de andere kant zijn nutriënten ook goed, want zonder hen kunnen we geen voeding produceren. In ons onderzoek gaan we kijken naar de goede en de slechte kant van nutriënten.

Siegfried Vlaeminck
Professor Bio-ingenieurswetenschappen

BioCatcher

Vlaanderen is een nitraatgevoelige zone, waardoor het belangrijk is om efficiënt en duurzaam om te gaan met nutriënten. Momenteel komt het merendeel van de stikstof die in de landbouw in de EU gebruikt wordt vrij in bodem, lucht en water. Dat heeft een negatieve impact op de gezondheid van mens en milieu. Door stikstof te recycleren uit afvalstromen en op te waarderen tot herbruikbare producten, kan dit verminderd worden.

Volgens de huidige state of the art kan dit gebeuren aan de hand van een proces van stripping en zure wassing. Echter brengt dit hoge operationele kosten en een negatieve impact op gezondheid en milieu met zich mee. In het kader van BlueApp werkte Siegfried Vlaeminck een concept uit genaamd BioCatcher met als doel:

  • Stikstof uit afvalstromen te recycleren
  • Op een duurzame en biologische wijze
  • Met lage operationele kosten

De basisconcepten zijn al aangetoond in het labo, maar nu is er nog verder onderzoek naar de economische haalbaarheid nodig. Hiervoor willen we met bedrijven samenwerken. Denk aan waterzuiveringsbedrijven voor de industriële toepassingen.

Siegfried Vlaeminck
Professor Bio-ingenieurswetenschappen

Water en de ruimtevaart

In aflevering 3 van podcastreeks WaterKans praten we met Siegfried Vlaeminck en Marjolein Vanoppen, eveneens waterexpert. De twee leerden elkaar kennen tijdens een project van ESA. Siegfried licht toe hoe de technologieën die toegepast worden in de ruimte ook een grote return kunnen hebben hier op aarde.

In ruimtevaart moet je extreem duurzaam zijn. Je kan er namelijk niet kwistig omgaan met materialen. Ultiem recycleren is de enige optie. Men drinkt er bij wijze van spreke elke dag dezelfde koffie, urine wordt hergebruikt. Volledig regeneratieve systemen worden ontwikkeld. Voor de aarde lijkt dat heel extreem, maar eigenlijk is het de ultieme case van circulariteit en duurzaamheid.

Siegfried Vlaeminck
Professor Bio-ingenieurswetenschappen
Marjolein Vanoppen, waterwetenschapper bij CAPTURE.

Over WaterKans

Water biedt uitdagingen, maar ook kansen. Met de podcastreeks WaterKans over BlueApp willen we de wereld van water, het onderzoek en de innovaties dichter bij de maatschappij en het bedrijfsleven brengen.

In 5 afleveringen laten we verschillende experten aan het woord. U kan de volledige podcastreeks beluisteren via uw favoriete podcastapp. De presentatie en redactie van WaterKans gebeurde door podcast agency Audioscoop.

? Luister nu via Spotify, Apple Podcasts, DS Podcast-app en Google Podcasts.

Meer weten over DuEL? Bezoek de website van UAntwerpen.

Zelf samenwerken met DuEL en meebouwen aan de chemie van de toekomst? Contacteer BlueApp.